สืบสานภูมิปัญญาแกะสลักไม้ไทย

สืบสานภูมิปัญญาแกะสลักไม้ไทย
บ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย