ดอยดินแดงแหล่งวัฒนธรรม

ดอยดินแดงแหล่งวัฒนธรรม
บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย