อ๊บๆ กบสร้างเงิน

อ๊บๆ กบสร้างเงิน
บ้านสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย