การเลี้ยงผึ้งในกล่อง

การเลี้ยงผึ้งในกล่อง
บ้านปางลาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย