การทำเสื่อ

การทำเสื่อ
บ้านหนองบัวเอง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย