นิทรรศการห้องเรียนซัมซุง

SAM_3850

SAM_4240

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open Chinese House ขึ้น
และมีกิจกรรมของห้องเรียนซัมซุง Samsung Smart Learning Center
โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *