นิทรรศการห้องเรียนซัมซุง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open Chinese House ขึ้น และมีกิจกรรมของห้องเรียนซัมซุง Samsung Smart Learning Center โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

Read more