เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
รองผู้อำนวยการพนมรส ดีนาน ได้เป็นประทานกล่าวต้อนรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ โดยมี กลุ่มงานแต่ล่ะกลุ่มงานมาพูดให้ความรู้กับนักเรียน
และมีกิจกรรมการนันทนาการ ให้กับนักเรียนใหม่เป็นไปอย่างสนุกสนาน
12 พฤษภาคม 2559 

 


รองผู้อำนวยการสิริชัย มีโสภา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ นานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก วันที่ 30 มกราคม 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
1. นายไตรราช  สายวุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
2. นางสาวรุ่งนภา   จันทร์ฟอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
และได้เป็นตัวแทนเข้ารอบที่ 2 ระดับประเทศ
ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายณรงค์   คูร์พิพัฒน์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์