กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1,ม.4

วันที่ 11-12 พ.ค.2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม