รายงานตัวมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การมอบตัวและรายงานตัวของนักเรียนระดับั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565