การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม