ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จำนวน 3 คน1.นางสาวธนพร เทพรักษา ครูศิลปะ ย้ายมาจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม2.นางสาวผดุงศรี คำฮ้อย ครูเคมี ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา3.นายไชยวิชิต เมืองคำ ครูภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนแม่เจย์ดีวิทยาคม