ครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน