พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม