มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

#ยินดีกับคนเก่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการนรินทร์ เชื้อหมอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมาลัย สุตา และผู้ช่วยผู้อำนวยการยอดคน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา และเรียนต่อ ม.4 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม