คณะครูโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ในโอกาสศึกษาดูงานระบบ e-School

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ในโอกาสศึกษาดูงานระบบ e-School และงานเรียนรวมของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูไพศาล ชนะกุลเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบ e-School