ยินดีกับคนเก่ง โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชน

ทีม ANEMO RG โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม ในโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชน พร้อมทั้งได้รับเงินสนับสนุน 30,000 บาทในการไปทดลองทำโครงการให้เกิดขึ้นจริง