มอบรับรางวัล “คนดีศรีเม็งราย” ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “คนดีศรีเม็งราย” ประจำปีการศึกษา 2564 https://drive.google.com/…/1HE3KvqVG6vwlNebhTzm…/view…