มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน

วันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ มอบหมายให้ นางมาลัย สุตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน เนื่องจาก เมื่อวันที่ 27 ธ.ค64 ทางแผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์จีน ในหัวข้อฉันกับประเทศจีน และฉันกับภาษาจีน จัดโดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินทร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยการแข่งขันเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยการอัดคลิปวิดีโอในการเข้าร่วม นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมได้เข้าร่วมจำนวน 3 คน และได้รับรางวัลทั้ง 3 คน โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 32 คน 1.นางสาวสายพิน เบเซ นักเรียนชั้นม.6/2 รางวัลเหรียญทอง ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 300 บาท ครูผู้ฝึกสอน คุณครูภัทรดนัย หวลศรี ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและเงินรางวัล 200 บาท2.นางสาวดวงกมล จิตวัฒน ม.4/3 รางวัลเหรียญเงิน ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คุณครูสุภิสรา คุณต๊ะศรี ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน3.นางสาววรรณธนา แซ่ลี ม.5/2 รางวัลเหรียญเงิน ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน คุณครูโกย่า ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน