ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบผ้าห่ม

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 คุณนราธิป รัตนประดิษฐ์ CEO ฝ่ายบุคคล ห้างสยามพารากอนและไอคอนสยาม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จำนวน 104 ผืน โดยการประสานงานของ นายปรีชา สุทธินันท์ ครูเกษียณอายุราชการ ในการนี้คณะครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรอบที่ 2 จำนวน 50 คน