รับรางวัลการแข่งขันสุนทรพจน์จีน ระดับชั้นม.ปลาย

ครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการแข่งขันสุนทรพจน์จีน ระดับชั้นม.ปลาย จัดโดยสถาบันขงจื่อมฟล.ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล5 โดยการแข่งขันในครั้งนี้ น.ส. สายพิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500บาทครับ

กิจกรรมในครั้งนี้ รร.เราส่งนักเรียนเข้าร่วม3คน ได้แก่

1.นางสาวสายพิน เบเซ 6/2ได้รางวัลเหรียญทอง ชมเชย
2.นางสาวดวงกมล จิตติวัฒน 4/3 รางวัลเหรียญเงิน
3.นางสาววรรธนา แซ่ลี 5/2 รางวัลเหรียญเงิน