อบรม การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก

วันที่ 20 และ 27 ธันวาคม 2564 นักเรียนแกนนำจัดกิจกรรม เรื่อง การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก เรื่องถุงยางอนามัยในวัยรุ่น โครงการขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม