ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี

#ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณนราธิป รัตนประดิษฐ์ CEO ฝ่ายบุคคล ห้างสยามพารากอนและไอคอนสยาม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จำนวน 104 ผืน โดยการประสานงานของ นายปรีชา สุทธินันท์ ครูเกษียณอายุราชการ ในการนี้คณะครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรอบที่ 1 จำนวน 50 คน

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม