ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

13122564