นักเรียนที่ผ่านการทดสอบการวัดระดับภาษาจีน Pre-HSK ออนไลน์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการวัดระดับภาษาจีน Pre-HSK ออนไลน์ ในโครงการของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS Thailand) ได้แก่
1.นายสมบูรณ์ เเซ่หลี่ ม.5/2 คะแนน 90/100 คะแนน ลำดับที่ 38/490
2.นางสาววิชชุดา ไทซิง ม.4/3
3.นางสาวสายพิณ เบเซ ม.6/2
4.นางสาวภารวี นันตา ม.5/2
5.นางสาวนัทธกาญน์ ปิดศูนย์เเสง ม.6/2
6.นางสาวศุภกร จิตไมตรีกุล ม.4./3
7.นางสาวบัวหอม นามใส่ ม.4/3
8.นางสาวสุธิดา เเซ่จี๋ ม.4/3
9.นางสาวทรัพย์ศิริ คำวัง ม.6/2
10.นางสาวอฐิติยา สงกา ม.4/3
11.นางสาววรรณธนา เเซ่ลี ม.5/2
12.นางสาวดวงกมล จิตติวัฒน ม.4/3
13.นางสาวชลลดา มาเยอะ ม.4/3
14.นางสาวณัชชา ลิ่มณั ม.4/3
15.นางสาวศรัณยา กลิ่นเเย้ม ม.4/3
16.นางสาวศิริวิมล สิงห์ห้า ม.4/3

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม