โรงเรียนวิเชียรมาตุ3 จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานระบบ e-School

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดย นายประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ3 จังหวัดตรัง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบ e-School ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม