ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564

วันที่ 1 ธ.ค.2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 เวลา 09.00น. และระดับชั้น ม.2 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม