เปิดเรียน on site ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2564

ประกาศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเรื่อง การเปิดเรียน on site ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม