ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

วันที่ 22 พ.ย.64 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564