นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

วันที่ 22 พ.ย.64 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย