ยินดีกับทีม Anemo Ranger โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ทีม Anemo Ranger โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้เข้าร่วมและได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชนเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงราย Youth Innovation Challenge to Tackle Air Pollution Issue จัดโดยความร่วมมือของ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน กองทุนกาตาร์เพื่อการพัฒนา (The Qatar Fund For Development) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์