ประกาศปิดเรียนวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

ให้นักเรียนทำแบบประเมิน ที่เว็บไซต์ ไทยเซฟไทย”ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด” ได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php