ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ e-School

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ในโอกาสศึกษาดูงานระบบ e-School ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม