นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยการนำของ นายเศรษฐกิจ บุญเกิด, นายยอดคน ณ เชียงใหม่, นางมาลัย สุตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ หอประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงราย

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม