กิจกรรมค่ายแกนนำเพศวิถี โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายแกนนำเพศวิถี โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ฯ สำหรับนักเรียน ชั้น ม. 4 -6 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม