ยินดีกับคนเก่ง นายสมบูรณ์ แซ่ลี นักเรียน ชั้น ม.5/2

#ยินดีกับคนเก่ง นายสมบูรณ์ แซ่ลี นักเรียนชั้นม.5/2 ได้รับคัดเลือกในการเข้าค่ายฤดูใบไม้ร่วงออนไลน์สำหรับเยาวชนต่างชาติ สะพานสู่ภาษาจีน “วัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย-ร่วมกิจกรรมสุนทรียศาสตร์ ในโครงการของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ระหว่างวันที่20-29ตุลาคม 2564