รด.จิตอาสา

รด.จิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ร่วมกันพัฒนาสถานที่บริเวณโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม