นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยการนำของ นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม