อบรมการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดอบรมการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ให้กับคณะครู นำโดยวิทยากร ศน.วีรัตน์ สานุมิตร ศน.ศธจ.เชียงราย
https://drive.google.com/drive/folders/1Pof0UAjanJ948AeoQMbrSbVmU_pc2Q4d?fbclid=IwAR1i77qQyvpJkPezBsVJa0X87noA4KMx0pAYGORg3_y0Gf3PAKg-s21Li1Q

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม