กิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ให้กับสภานักเรียน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ให้กับสภานักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม