มอบเกียรติบัตรลูกเสือจราจร

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางพนมรส ดีนาน รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ ที่ผ่านการอบรมเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม