กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 27 ก.ค.64 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1DWvYg4bQiZimTPFjan2LUrFQsijmRU_V?fbclid=IwAR3MHvvMnpHMmksDMjsxiiKPv9UGyiXZ80wFmvb-rTCFm_B1KCPtS_adgOU

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม