รับพระราชทาน smart board พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รับพระราชทาน smart board พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ณ หอประชุมอ้ายฟ้าโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1_oxUd3ajnw0X2CQ4FCzhS_LfPj-JXZmy?fbclid=IwAR3TfYti6exYhprwyNDv2m9DgmF4Uv4nsAUFwmPTFRtUM6iXzRkjwxeLlvE

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม