กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ 29 ก.ค.2564 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู และนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) กับวิถีการดำรงชีวิตในสังคม กับวิทยาลัยพยาบาล Sendai Tokushu Nursing College จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเครือข่ายเยาวชนพลเมือง ผ่านระบบ zoom ออนไลน์ เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.40 น.-10.10 น. ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ซึ่งสนับสนุนโดย ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) สำนักงานประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม