ฝ่ายบริหาร


นายปราโมทย์ นพวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพนมรส ดีนาน

นายสิริชัย มีโสภา

นายไพศาล ชนะกุล

นายยอดคน ณ เชียงใหม่

นายวิจิตรศักดิ์ มงคลสาร