ฝ่ายบริหาร

นายประยูร ชาติชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพนมรส ดีนาน

นายสิริชัย มีโสภา

นายไพศาล ชนะกุล

นายยอดคน ณ เชียงใหม่

นายวิจิตรศักดิ์ มงคลสาร