ช่องทางการติดต่อ

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
เลขที่ 113 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-705944
มือถือ 088-553 3412
โทรสาร 053-705910
Email: [email protected]
facebook : https://www.facebook.com/mengraischool
website : http://www.mengrai.ac.th/mengrai/

ที่ตั้งสถานศึกษา

ถามตอบ/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ